sobota, 2 listopada 2013

1. MATERIAŁY PIŚMIENNICZE - WYSTAWA BIBLII

WYSTAWA  BIBLII

Ta wystawa poświęcona jest najważniejszej księdze Świata którą jest Pismo Święte. Wystawa współfinansowana była przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i Ośrodek Kultury i Sztuki - Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnoślaskiego we Wrocławiu

GABLOTA 1

W pierwszej gablotce pokazuję na jakich materiałach pisane były pisane były książki w starożytności. Pierwszym najważniejszym materiałem piśmienniczym był kamień.

Tu wśród tych eksponatów znajduje się kopia słynnego kamienia z Rosetty, dzięki któremu na nowo odczytano staroegipskie pismo obrazkowe. Tekst napisany jest w trzech językach: W języku greckim u dołu, który był znany i można było odczytać, w środkowej części jest tzw tekst demotyczny, czyli język ludowy, a w górnej części pismo piktograficzne, albo obrazkowe. Champolion, francuski uczony, wyszedł z założenia, że jest to powtórzony tekst. Przeczytał go w języku greckim i na tej podstawie przeniósł znaczenie tekstu i pomogło mu to odczytanie pozostałego pisma. 
W zbliżeniu dolna część tekstu w języku greckim.


W zbliżeniu środkowa część tekstu w języku demotyckim - języku prostego ludu.


W zbliżeniu górna część kamienia z Rosetty w języku obrazkowym języku egipskich piktogramów (hieroglifów)Takimi tabliczkami posługiwali się nasi dziadkowie (Tabliczka łupkowa), którzy uczyli się pisać na tabliczkach łupkowych. Drugim materiałem używanym szczególnie w Mezopotamii była glina, ponieważ o kamień nie było łatwo, a glina była powszechnie dostępna toteż pisano na glinie w formie albo tabliczki, albo cylindra. Tutaj jest kilka takich eksponatów, które pokazują przykłady pisania na tabliczkach glinianych. Tabliczka łupkowa
Używane był już w XV wieku i pisało się twardym rysikiem. Z jednej strony do tabliczki przywiązane był dwa sznurki na których wisiały wilgotna gąbka i szmatka. Tabliczkę otrzymywał uczeń pierwszego dnia nauki. Duża tablica szkolna pojawiła się dopiero w 1800 roku. 


Dysk z Fajstos
Gliniany dysk 16 cm x 1,2 cm datowany na 1600 r.p.n.e.  Odnaleziony w 1908 roku w Fajstos . Obecnie znajduje się w muzeum w Heraklionie. Dysk pokryty jest obustronnie ciągiem napisów w postaci ideogramów odciśniętych stemplem, które przypominają pismo linearne A.
Dysk z Fajstos, który powstał 1500 lat przed narodzeniem Pana Jezusa pisany prawdopodobnie pismem linearnym A, które nie zostało jeszcze odczytane. Była to pierwsza próba wykorzystania stempli do pisania tekstu. Można powiedzieć, że to był pierwszy drukowany egzemplarz ponieważ wykorzystano stemple do naniesienia tekstu. Tekst ten nie jest znany, ponieważ z biegiem czasu nie udało się go odczytać.


Kalendarz z Gezer.
 Jest najstarszym zabytkiem piśmiennictwa hebrajskiego. Zawiera nazwy miesięcy kalendarza rolniczego. 


Ostraka z Hirbet – Queiyfa
 Datowana jest na 1000 do 975 r.p.n.e. Jest to okres panowania króla Dawida. Jest to najstarszy znaleziony tekst hebrajski..Tabliczka Sanheryba
Jest to sprawozdanie z wyprawy wojennej asyryjskiego króla Sanheryba (704-681). Napisane pismem klinowym. Wymienia między innymi  judzkiego króla Hiskiasza (725-697).
Do końca XIX wieku naukowcy zapis biblijny z 2 -giej księgi Kronik i 32 rozdziału, który wspomina króla Asyryjskiego Sancheryba, uważali za błędny. Według nich autor księgi kronik miał chyba wybujałą fantazję i wymyślił sobie jakiegoś Sancheryba, bo wszystkie kroniki, czy wykopaliska pozabiblijne milczą na temat tego króla. Tak więc odkrycie tej tabliczki zweryfikowało bibliny zapis.


Cylinder Nabonida
Gliniany cylinder zapisany pismem klinowym. Zawiera informacje o ostatnim królu Babilonu, Nabonidzie. Kopia z muzeum Pergamońskiego w Berlinie.
Podobna historia dotyczyła babilońskiego króla Baltazara, o którym jest mowa księdze Daniela w 5 rozdziale w Starym testamencie. Do lat pięćdziesiątych XX wieku naukowcy uważali, że taki król nie istniał. Uważano, że Daniel miał wybujałą fantazję wpisując w tą księgę imię jakiegoś króla Baltazara, o którym kronikarze greccy, którzy żyli najbliżej tych wydarzeń, nic nie wspominali. Nie było też żadnych wzmianek z odkryć archeologicznych. Dopiero odkrycie cylindra Nabonida i kroniki Nabonida zweryfikowało zapis biblijny i ponownie naukowcy musieli uznać prawdomówność Pisma Świętego.Listy z Amarna
Pozostałości archiwum korespondencji dyplomatycznej pomiędzy królami Egiptu, a ich wasalami i władcami Palestyny, Mezopotamii i Anatolii. Większość listów w tym archiwum datowana jest na XV w. p.n.e. na okres panowania Amenhotepa III (1390- 1352 r.p.n.e.) i Amenhotepa IV Echnatona (1352-1336 r.p.n.e)
list znaleziony w Tell El Amarna w Górnym Egipcie, ale wysłany z Mezopotamii. Był to list z informacjami kupieckimi. 
Rzymianie na krótkie odcinki czasu posługiwali się tabliczkami woskowymi. Oni przejęli te tabliczki woskowe od Greków. Zresztą w Nowym testamencie jest taka krótka wzmianka, gdy ojciec Jana Chrzciciela zapytany o to jak ma nazywać się narodzony chłopiec poprosił o tabliczkę, była to tabliczka woskowa i napisał imię Jan. Zaostrzona stroną rylca pisano, a drugą spłaszczoną częścią można było wosk wygładzać, albo na słońcu, albo ciepłym urządzeniu wosk się roztapiał i można było nanosić nowy tekst.


Tabliczki woskowe
Używano ich od XV wieku i były popularne w Grecji i cesarstwie rzymskim. Powszechnie używano ich w administracji, finansach i sądownictwie. Spisywano na nich rachunki i różnego rodzaju rejestry. Służyły także do korespondencji, jako osobiste notatki, w szkołach – do nauki pisania i liczenia.


Pisano również na drewnie. W Piśmie Świętym mamy fragment napisu na desce. Był to napis na krzyżu z imieniem Jezusa i karą jaka On miał ponieść: Jezus Chrystus król żydowski. To był tekst napisany na desce. W Indiach i Sri Lance pisze się na liściach palmowych, które tnie się na paski. Najczęściej do 5 cm szerokości i około 15 do 30 cm długości i na tych paskach nanosi się tekst, oprawia się w deszczułki bambusowe i związuje się. Jest to przykład pisania na drzewie. Na drzewie pisano rylcem metalowym, a póżniej w te wgłębienia nanoszono tusz, albo ciemny pył, aby był kontrast.
Książka z liści palmowych
Zapisana językiem lanna, używanym tradycyjnie do pisania na liściach palmowych. Sri Lanka około 1960 r.


wtorek, 24 września 2013

WYSTAWA BIBLII -jedyna okazja, tylko w ŚwidnicyKościół Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy organizuje "Wystawę Biblii".
Ekspozycja odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy ul.Franciszkańska 18 w dniach od 1 do 22 października od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, w czwartek do godziny 16.00. Wstęp Wolny.

To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na obejrzenie unikalnych zbiorów z prywatnej kolekcji pastora Henryka Patryarchy, który sam będzie oprowadzał po wystawie i dzielił się z pasją swoją wiedzą o najbardziej fascynującej księdze świata.

Wszyscy chętni będą mieli możliwość obejrzeć jak wyglądały okute księgi i materiały na których spisywano Pismo Święte.

Zostaną zaprezentowane księgi spisywane na skórach, pergaminach i papirusie. Wyeksponowane zostaną rękopisy na skórach cielęcych i kozich. Część jako kodeksy, a część jako zwoje pochodzące z okresu od XVII wieku do XVIII wieku jak również reprint Biblii Gutenberga z 1452 roku, kilka drukowanych biblii z XVI wieku i kilkanaście z XVII i XVIII wieku.

Zostanie zaprezentowana największa biblia, która waży 15 kilogramów i najmniejsza o wielkości 1/6 paznokcia.
Przede wszystkim eksponowane będą reprinty biblii polskich od najstarszych jak biblia Leopolity z 1561 roku, biblia Brzeska z 1563 roku, biblia Nieświeska z 1565 roku, aż po współczesne wydania jak biblia Tysiąclecia, Warszawska i Warszawsko - Praska.

Wystawie tych niesamowitych zbiorów towarzyszyć będzie też wystawa znaczków pocztowych o tematyce biblijnej.

W sumie na wystawie zaprezentowanych będzie około 300 eksponatów.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te eksponaty będą prezentowane po raz pierwszy na terenie województwa dolnośląskiego i jest to naprawdę jedyna okazja aby je zobaczyć.

Wystawa nie ma charakteru konfesyjnego, jest wystawą ponad wyznaniową. Jej celem jest ukazanie przeogromnej watości Pisma Świętego jako dzieła literackiego, historycznego, społecznego, religijnego i duchowego -ksiegi, która ma swoją długą historię. Jednocześnie jest podstawą wiary wielu Chrześcijan. Jej wymiar moralny to antidotum na problemy współczesności.

Bedzie to jedyna taka okazja dla mieszkańców Świdnicy jak i całego powiatu świdnickiego, gdzie bezpłatnie będą mogli obejrzeć te niecodzienne zbiory.

W przypadku zbiorowego zwiedzania wystawy proszę o wcześniejsze rezerwowanie godzin zwiedzania z pastorem Andrzejem Majewskim tel. 508 205 302 email. anmajewski@gmail.com

niedziela, 7 lipca 2013

31. Nowy sposób modlenia się. Jak rozwijać swoją przyjaźń z Bogiem

Tajemnica z którą podzieli się dr Dwight Nelson stanowi pewne prawo, które jeśli je zastosujemy to uwolni wielką moc. Na czym powinienem się koncentrować? Odkrycie: nowy sposób modlenia się, który zmieni nasz stosunek do Jezusa.
31. Nowy sposób modlenia się. Jak rozwijać swoją przyjaźń z Bogiem? 

czwartek, 4 lipca 2013

30. Gdy życie staje się jaskinią lwów, miej odwagę być Danielem.

Historia Daniela z biblii zmusza nas do zastanowienia nad brzmiacym i dzisiaj radykalnie, powołaniu do przyjaźni z Bogiem. Czy większość może się mylić? Dr Dwight Nelson analizuje 6 rozdział księgi Daniela widząc odniesienia do czasu w jakim przyszło nam żyć.
30. Gdy życie staje się jaskinią lwów, miej odwagę być Danielem.

wtorek, 2 lipca 2013

29. Refleksje na temat "Symfonii nowego Świata:do domu".

W sercu każdego człowieka Bóg umieścił pragnienie i tęsknotę za domem. Dziwne jest to, że świat, żyje dzisiaj z pełnym przekonaniem, że nie jesteśmy w domu. Każdy pragnie dzisiaj znaleźć dom o wiele lepszy niż to miejsce. Dr Dwight Nelson wprowadza nas przez Pismo Święte w atmosferę "Symfonii nowego świata:do domu"
29. Refleksje na temat "Symfoniii nowego świata: do domu".

piątek, 28 czerwca 2013

28. Jak podejść smoka?

Demoniczne oszustwa, zwiedzenia i zniszczenia smoka. Jest na tej planecie smok, który rozszerza swój wpływ. Jest wojna, a jej walka jeszcze bardziej się intensyfikuje. Dr Dwight Nelson demaskuje w szczegółach strategię smoka i podaje rady jak sobie z tym poradzić i przetrwać. 
28. Jak podejść smoka?

wtorek, 25 czerwca 2013

27. Tajemnica bezpieczeństwa finansowego, której nie znają najbogatsi?

Udowodniona tajemnica bezpieczeństwa finansowego, która została w pełni zagwarantowana zarówno dla młodych jak i starszych, wykszałconych i analfabetów. Jest to tajemnica zarówno dla trzeciego świata jak i drugiego świata, a także dla pierwszego świata. Posłuchajmy jak dr Dwight Nelson odkrywa tą biblijną tajemnicę, której nie znają najbogatsi. 
27. Tajemnica bezpieczeństwa finansowego, której nie znają najbogatsi.

czwartek, 20 czerwca 2013

26. Czy wszyscy współcześni prorocy to oszuści?

Czy współcześni prorocy to sposób na życie? Czy to biznes na miliardy dolarów? Jak to możliwe by rozsądny myślący człowiek mógł rozeznać się w tym wszystkim? Czy mamy ich wszystkich uznać za głupawych, pomylonych histeryków, czy fanatyków. Czy mamy ich wyśmiać jako sprytne sposoby na robienie pieniędzy wykorzystujących przesądnych i łatwowiernych? Czy też za tym wszystkim może sie kryć coś prawdziwego, rzeczywistego, a zostało tylko zakryte przez fałsz? Dr Dwight Neslon odpowie na te pytania.
26. Czy wszyscy współcześni prorocy to oszuści?

wtorek, 18 czerwca 2013

25. Jeszcze jeden grzyb w barszczu.

Dlaczego jest tyle wyznań: Baptyzm, Metodyzm, Kongregacjonalizm, Prezbiterianie, Adwentyści, Katolicy, Prawosławni, Zielonoświątkowcy, Mormoni, Świadkowie Jehowy, Anglikanie, Buddyści, Hinduiści, Żydzi, Muzułmanie, Chrześcijanie, wyznawcy New Age... O którą religię w takim razie chodzi? Jak rozsądny człowiek może dokonać rozsądnego wyboru? Czy Pismo Święte odpowie na to pytanie? Przeznaczmy godzinę z dr Dwightem Nelsonem, aby odpowiedzieć sobie na te pytania.

25. Jeszcze jeden grzyb w barszczu.

piątek, 14 czerwca 2013

24. Podróż z Żydami. Powrót resztki.

Aby zachować Prawdę Bog powołuje resztkę poprzez Noego. Następnie powołał Abrahama, Józefa i innych aby ratować ostatki. Co stanowi teraz ostatnią społecznośc Bożą? W co te ostatki wierzą. co łączy się z nimi i jakie ma być ich świadectwo dla świata? Posłuchajmy kolejnego wykładu dr Dwighta Nelsona.
24. Podróż z Żydami. Powrót resztki

wtorek, 11 czerwca 2013

23. Prawda o stłuczonym pucharze.

O co tak bardzo martwią się przywódcy świata? Dlaczego narody są w poważnych problemach moralnych? Czym jest prawda o rozbitym pucharze? Razem z dr Dwightem Nelsonem zwróćmy uwagę na rozwiązanie problemów moralnych jakie toczą nasze społeczeństwa.
23. Prawda o stłuczonym pucharze.

piątek, 7 czerwca 2013

22. Spektakularne proroctwo, którego nie znał Nostradamus

Posłuchajcie jak brzmi spektakularne proroctwo, przy którym bledną przepowiednie Nostrodamusa. Dlaczego proroctwo zostało nam dane? Nic tak szybko nie czyni człowieka wierzącym jak to, gdy wcześniej powiedziano mu o czymś czego tak normalnie po ludzku nie da się odgadnąć. To musi być coś nadnaturalnego. Razem z dr Dwightem Nelsonem sięgnijmy do proroctwa, które precyzyjnie na 500 lat naprzód wskazuje aktualny czas.
22. Spektakularne proroctwo, którego nie znał Nostradamus

wtorek, 4 czerwca 2013

21. Parada bogów: ostatnie wezwanie 911

Niewiarygodne wezwania o pomoc, ale mimo to wywołujące refleksje. Czy nie doszliśmy do takiego momentu w historii ludzkości, kiedy to cała cywilizacja zaczyna wybierać numer ratunkowy? Każdy człowiek czuje , że zbliżamy się do tej chwili w podróży rodzaju ludzkiego. Razem z dr Dwightem Nelsonem posłuchajmy jak Bóg odsuwa zasłonę przyszłości przed nami.
21. Parada bogów: ostatnie wezwanie 911

piątek, 31 maja 2013

20. Gdy skończy się czas dla Ameryki i nowego porządku świata.

Zdumiewające proroctwo mówiące, że ten świat żyje na kończącej się rezerwie. Staniemy twarzą w twarz z apokaliptycznym proroctwem. Księga Apokalipsy przewiduje smutny koniec dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dr Dwight Nelson mimo, że jest amerykaninem nie omija tego smutnego tematu dotyczącego jego ojczyzny.
20. Gdy skończy się czas dla Ameryki i nowego porządku świata.

wtorek, 28 maja 2013

19. Piękna i bestia.

W tym wykładzie biblia postawi przed nami szczegółne wyzwanie. Spójrzcie śmiało co teraz dzieje się na świecie, a co zostało przepowiedziane 1900 lat wcześniej. Ujrzymy rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy. Ten świat jest głuchy na słowo Boże, które przemawia do nas dzisiaj, ale ten świat wyczuwa w swej ziemskiej duszy wstrząsy i wibracje nadchodzącego kofliktu. Wraz z dr Dwightem Nelsonem posłuchajmy co sie dzieje.
19. Piękna i bestia.

piątek, 24 maja 2013

18. Jak dodać 11,5 roku do swojego życia

Ile jesteśmy warci? Naukowcy mówią, że ciało człowieka ma tyle tłuszczy, że można zrobić 6-8 kostek mydła, ale w Bożych oczach nasza wartość jest zupełnie inna. Jeśli jest to wartość wysoka to dr Dwight Nelson zachęca, aby zatroszczyć się o taką lokatę. Posłuchajcie jak to zrobić?
18, Jak dodać 11,5 roku do swojego życia.

wtorek, 21 maja 2013

17. Żywcem pochowany

Pogrzebany  żywcem syn wraca z grobu do swoich rodziców. Dr Dwight Nelson na podstawie autentycznej historii opowiada jak można być pogrzebanym żywcem w sensie duchowym, a właściwie o tym, że jeśli zostaniesz pogrzebany za życia to rozpocznie się zupełnie nowy rozdział twojego życia. Tego ważnego wykładu nie możesz ominąć.
17. Żywcem pochowany.

piątek, 17 maja 2013

16. Historia płata nam figle.

 Historia sobie z nas zażartowała. Jeden niepozorny człowiek zbłądził z Bożej ścieżki Prawdy, potknął się i popełnił mały błąd, a całe wieki później cały świat powtarzał wedrówkę wzdłuż tej ścieżki. Przedziwnie, tajemniczo, skrajnie kontrastując z jasnym światłem Pisma Świętego. Wraz z dr Dwightem Nelsonem sprawdźcie, czy historia ta wydarzyła sie naprawdę.
16. Historia płata nam figle

wtorek, 14 maja 2013

15. Jak przechylić szalę na swoją korzyść?

Dr Dwight Nelson zaprasza do niebiańskiej sali sądowej Boga. Nie wszyscy chcieliby się tam udać. Jeśli jednak obejrzycie ten wykład to odkryjecie w tej sali sądowej obraz Boga, który jest jednym z najbardziej poruszających jakie zapisano w Biblii. Wspólnie z  dr Dwightem Nelsonem spróbujmy znaleźć w sądzie dobrą nowinę.
15. Jak przechylić szalę na swoją korzyść?

piątek, 10 maja 2013

14. Trzecia rozprawa Simpsona.

Najbardziej sensacyjny proces w USA i kontrowersyjny wyrok, Ale odbędzie się też inny proces gdzie wszyscy mieszkańcy planety staną przed tym samym sędzią i w tej samej sali sądowej i usłyszą wyrok. Każdy będzie miał swój czas na wokandzie. Ten dzień jest tak bliski, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Dr Dwight Nelson uświadomi nam to wydarzenie zanim powtórni wróci na ziemię Jezus Chrystus
14. Trzecia rozprawa Simpsona

wtorek, 7 maja 2013

13. Teologia piekła w wydaniu baseballisty

Czy chrześcijaństwo to religia dla przegranych? Czy wiecznie palące piekło istnieje? Czy w nim istnieją tortury i wieczne cierpienia? Z czym w ogóle ludziom piekło się kojarzy? Czy w takim razie Boga należy się lekać? Przysłuchaj się jak dr Dwight Nelson wyjaśnia to zagadnienie.
13. Teologia piekła w wydaniu baseballisty.

piątek, 3 maja 2013

12. I odtąd żyli bardzo szczęśliwie. Mit i cud małżeństwa.

I odtąd żyli długo i szczęśliwie. Tak kończy się każda bajka. Pobranie się, a życie długo i szczęśliwie nie zawsze znaczy jedno i to samo. Jaka jest prawda na temat szczęśliwego małżeństwa? Czy jest ono mitem, czy też tajemnicą? Czy jest cudem i czy w ogóle jest możliwe, aby żyć długo i szczęśliwie?
12. I odtąd żyli szczęśliwie. Mit i cud małżeństwa.

wtorek, 30 kwietnia 2013

11. Legenda Samarii i prawda o śmierci.

Wszyscy mamy spotkanie ze śmiercią. Nie uciekniemy, nie schowamy się. Ucieczka nie ma żadnego sensu. Co Pismo Święte mówi aby złagodzić nasze lęki i uspokoić nasze serca. Spróbuj razem z dr Dwightem Nelsonem znaleźć odwagę i nadzieje, aby przez wiarę przetrwać śmierć.
11. Legenda Samarii i prawda o śmierci

piątek, 26 kwietnia 2013

10. Szkoła przepowiadania przyszłości.

Stara zdumiewająca przepowiednia mówiąca o tym jak zakończy się ten świat. Wysoko oktanowe proroctwo opisujące jakie wydarzenia będą miały miejsce na tej planecie tuż przed końcem czasu, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa literalnie, autentycznie i precyzyjnie. Czy jesteśmy ostatnim pokoleniem w historii tej ziemi? Posłuchajmy dr Dwighta Nelsona.
10. szkoła przepowiadania przyszłości

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

9. Jedenasty scenariusz: Współczesne badania w sprawie końca świata.

Jak zakończy się historia tego świata? Apokalipsa teraz? Ale jaka? Dr Dwight Nelson omawia 11 senariuszy końca świata. Który z nich się ziści?
9. Jedenasty scenariusz: Współczesne badania w sprawie końca świata.

piątek, 19 kwietnia 2013

8. Tajemnica, o której Karol Darwin zapomniał.

Genialne odkrycie, bardzo stare, bardzo znaczące i proste. To odkrycie związane jest z historią stworzenia. Dr Dwight Nelson zaprasza do zbadania tak wielkiego odkrycia, że ani naukowcy, ani filozofowie, ani historycy nie potrafią dostatecznie go wyjaśnić.
8. Tajemnica, o której Karol Darwin zapomniał.

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Fałszerstwa ewolucjonistów 5 - Neandertalczyk

Brytyjski chirurg Vij Sodera uważa, że neandertalczycy byli w pełni ludźmi.  A ich charakterystyczne cechy szkieletowe (przygarbienie) powstały z powodu klimatu epoki lodowcowej po potopie.  Kształt układu kostnego wynikał z takich chorób jak artretyzm, krzywica, izolacja genetyczna itp.

Słynny szkielet neandertalczyka znaleziony w grocie Clmouse we Francji

To, że są dowody archeologiczne takie jak wyrafinowane włócznie i narzędzia kamienne, kontrolowane stosowanie ognia, tylko potwierdza, że intelektualnie i duchowo odbierali otaczającą ich rzeczywistość tak jak my. Ciekaw jestem jak my byśmy się zachowywali bez nowoczesnej technologii, bibliotek, czy Internetu. Z kolei ich kość gnykowa, podobna do naszej wskazuje, że mieli w pełni rozwiniętą mowę ludzką.

Większość kreacjonistów uważa neandertalczyków jako potomków Noego po rozproszeniu pod wieżą Babel. Szkieletowe i archeologiczne dowody zdecydowanie popierają pogląd, że neandertalczycy to w pełni ludzkie istoty stworzone na obraz Boży i pochodzą od Adama i Ewy.

7. Ostatnia modlitwa umierającej królowej.

Czy to możliwe, że na tej planecie, gdzie wszystko dzieje się w takim tempie, wszystkie elementy naszego życia są na granicy pęknięcia? Jak poradzić sobie z napięciem, stresem, podwyższonym pulsem, podwyższonym ciśnieniem krwi? Dr Dwight Nelson wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.
7. Ostatnia modlitwa umierającej królowej.

piątek, 12 kwietnia 2013

6. Czarna skrzynka Darwina.

Dr Dwight Nelson przedstawia genialny wynalazek, który stanowi poważne wyzwanie dla sformułowanej przez Karola Darwina teorii stopniowej trwajacej przez miliardy lat ewolucji życia na ziemi.
6. Czarna skrzynka Darwina.

czwartek, 11 kwietnia 2013

5. Współczesne dowody na katastrofizm przy górze St. Helens - szybkie odnowienie życia w strefie wybuchu

5. Szybkie odnowienie życia w strefie wybuchu.


Biologowie długo zdumiewali się jak ekosystem może odrodzić się po katastroficznym zdarzeniu. Góra St. Helens dostarczyła znakomitego przykładu. Po 11 latach pojawił się niezwykły odrost. Sadzonki drzew iglastych zostały zagrzebane masą śnieżną 18 maja 1980 roku i nie zostały zniszczone przez spiekote wybuchu. W 1991 roku przekraczały juz 3 metry wysokości. Rośliny i zwierzęta przetrwały w jeziorze i ekologia zaczęła się odnawiać. W zagłębieniach podczas wybuchu przetrwały nasiona, które kiełkując wydostały się na powierzchnię. Odrastanie występuje na całym rozleghłym obszarze strefy wybuchu. Niezwykła zieleń  na zboczach to powrót wegetacji. W strefie wybuchu rozwija się ptactwo i insekty. Niezwykła poprawa ekosystemu dowodzi, że podręczniki dotyczące tak zwanych "dynamicznych ekosystemów" muszą być na nowo przepisane i warto z uwagą przyjrzeć się nieprzemijającym kartom Pisma Świętego.

Wzdłuż południowego jeziora Spirit Lake znajduje się 90 m osadów od 1980 roku. Teraz jest to krajobraz odnawianej ziemi. Nawet tutaj organizmy rozwijają się wzbudzając podziw z uwagi na niesprzyjające okoliczności. 

Łoś powraca do strefy wybuchu 400 lat wcześniej.
Łoś jest uważany za zwierzę leśne. Na 400 lat wcześniej zanim ich leśne środowisko sie odnowi łosie rozwijają się w strefie wybuchu! Jak tylko pożywienie roślinne wzrośnie stada łosi powracją  do strefy wybuchu. Bologowie rozpoznali, że łoś może mieć problem z ochładzaniem swojego ciała w strefie wybuchu, ponieważ nie ma tam cienia w letniej słonecznej spiekocie. Jak może łoś tam żyć? Odkryto, że łosie mają bardzo ciekawy sposób chłodzenia się podczas gorącego popołudnia. Kładą sie po prostu na chłodnej wilgotnej ziemi. Biologowie zdumieli się nad zdolnościami przystosowawczymi zwierząt. Te odkrycia mogą pomóc nam zrozumieć jak przeżywały, a nawet rozwijały się różne gatunki zwierząt po potopie.
Najsłynniejszą osobą, która zginęła przy wulkanie to był Harry Truman (nie chodzi o byłego prezydenta). On i jego domek myśliwski zostały zagrzebane 18 maja 1980 roku przy południowym brzegu jeziora Spirit Lake. Harry zlekcewazył ostrzeżenia o erupcji wulkanicznej. Harry był nie tylko ostrzegany przez rządowe autorytety, ale miał też naturalne ostrzeżenia. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło ścianami jego domku. Popiół wulkaniczny znalazł się na schodach wejściowych, a erupcję gorącej pary widać było z jego okien.Harry przypomina nam stwierdzenie Pisma Świętego odnośnie cierpliwości Bozej: "Pan...nie chce aby ktokolwiek zginał, lecz chce aby wszyscy przyszli do upamietania".2 Piotra 3,9 
Krótki filmik na temat Harrego Trumana: kliknij tutajśroda, 10 kwietnia 2013

Fałszerstwa ewolucjonistów 4

Został jeszcze tzw homopekinensis (Sinjanthropus)
 To są szczątki człowieka, które znaleziono w Pekinie. Kiedy wybuchła rewolucja kulturalna w Chinach i trzeba było z Chin uciekać, ktoś w Pekinie zapakował te kości w skrzynię i teraz nikt nie wie co się stało. Jedni mówią, że załadowano to na amerykański okręt wojenny, który został zatopiony przez Japończyków na morzu. Inni z kolei mówią, że jakiś Chińczyk się zdenerwował i wyrzucił to na śmietnik i tak to się skończyło.

Gdy do władzy doszedł Mao Tse Tung to ogłosił nagrodę w wysokości 1 miliona amerykańskich dolarów w gotówce temu kto znajdzie prachińczyka z Pekinu. Dzisiaj Mao Tse Tunga nie ma, ale nagroda ciągle jeszcze jest. Wiec jeśli ktoś chce mieć zapewnione dożywotnie utrzymanie może spróbować poszukać tej czaszki. Dzisiaj oficjalnie nie ma żadnego na świecie dowodu, że człowiek powstał z małpy.
Tak wiec dzisiaj nie można znaleźć niczego.

Fałszerstwa ewolucjonistów 3

Skoro mają już praczłowieka Holendrzy, mają też Anglicy to i Amerykanie też muszą mieć. Co prawda nie znaleźli czaszki ale Harold Cook, farmer i geolog z Nebraski znalazł w 1917 roku zęba. Następnie w 1922 roku wysłał go do Henry’ego Fairfield Osborn’a pleontologa i prezesa Amerykańskiego Nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Henry Fairfield Osborn i ilustracja człowieka z Nebraski


 Ten z kolei zidentyfikował go jako ząb małpy i szybko opublikowano dokument identyfikujący nowe ogniwo pośrednie pomiędzy człowiekiem, a małpą. Z jednego zęba odtworzono całą czaszkę i nazwano tego wczesnego człowieka naukowo hesperophitecus haroldcookii, albo człowiek z Nebraski. Umieszczono go w muzeum. Gazety z tamtego czasu ilustrowały jak on wyglądał, kiedy żył. Pamiętam kiedy jeszcze chodziłem do szkoły to sam widziałem w  wielu książkach w Polsce PRL-u były zamieszczone ilustracje przedstawiające człowieka z Nebraski.
Wszystko poszłoby dobrze gdyby nie jeden wścibski weterynarz. Wszedł do muzeum, spojrzał na rekonstrukcję czaszki, uważnie obejrzał ząb i powiedział:  Skąd ja to znam?! Gdzie ja to widziałem?! Wrócił do domu i zaczął szukać, badać i studiować. Następnie wrócił nie tylko z jednym zębem, ale z całą szczęką zębów… z dzikiej świni pekari. Powiedział:  Bardzo przepraszam, ale to nie jest ząb hesperophitecus haroldcookii, ale ząb dzikiej świni pekari!!! (jakiejś wymarłej odmiany pekari)
Dzika świnia pekari.


I znów z wielkim hukiem, trzaskiem i wstydem usunięto jego i panią hesperophitekusową z muzeum.

wtorek, 9 kwietnia 2013

5. Prawda o centkowanej panterze

Dlaczego dzisiaj tak wiele ludzi popełnia samobójstwa? Jak znaleźć wyjście dla takiej desperacji? Dr Dwight Nelson wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu przedstawiając prawdę o centkowanej panterze.
5. Prawda o centkowanej panterze.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Fałszerstwa ewolucjonistów 2

Anglicy trochę pozazdrościli Holendrom, że maja Pithecathropusa i postanowili, że oni muszą też coś znaleźć. Znaleźli więc człowieka z Piltdown. 
Replika czaszki człowieka z Piltdown odkryta przez Charlesa Dawsona

Nazwa pochodzi od miejsca, gdzie go w Południowej Anglii znaleziono. Nadano mu też naukową nazwę Eoanthropus Dawsoni, co znaczyło wczesny człowiek profesora Dawsona. Gdy  on (Charles Dawson) przedstawił tę czaszkę naukowcom, oni się jej przyjrzeli i orzekli, że jest to „ogniwo przejściowe pomiędzy małpą a człowiekiem”. I z wielką pompą umieścili to w Brytyjskim Muzeum. 
Naukowcy i odkrywcy nad czaszką z Poltdown. Drugi od prawej to Charles Dawson odkrywca czaszki

Szczycili się, że i oni też mają dowody na to co w swojej teorii głosił Karol Darwin. To był rok 1915. I tak minęły lata dwudzieste, trzydzieste, czterdzieste i pięćdziesiąte. W roku 1953 kustosz Brytyjskiego Muzeum zauważył dziwną rzecz, że ta czaszka człowieka z Piltdown zaczyna zmieniać kolor, więc bardzo się przestraszył, bo był odpowiedzialny za eksponaty. Zwołał więc ekspertów i powiedział im : Róbcie coś bo pradziadek się zmienia! Tak więc chemicy zabrali się do pracy i zastanawiali się co to się stało, że przez tyle milionów lat wszystko było dobrze i naraz po niecałych 40 latach czaszka zmienia swój kolor. Ale były to już lata pięćdziesiąte i technika diagnostyczna bardziej się rozwinęła  i chemicy ze zdziwieniem zauważyli, że to nie jest czaszka jednej osoby, ale zbieranina. Górna część czaszki jest człowieka, a żuchwa i zęby należały do orangutana. Kości zostały poddane obróbce chemicznej, a w niektórym miejscach pomalowane w taki sposób, aby dawały starożytny wygląd. 
Naukowcy ponownie po 40 latach badają czaszke człowieka z Piltdown

A co jest bardziej ciekawe, to to, że badania pod mikroskopem stwierdziły, że ten małpiszon miał dostęp do jakiegoś pilnika i zamiast czyścić zęby szczoteczką do zębów to czyścił je pilnikiem, bo zostały na zębach ślady po pilniku jak je szlifowano. No i wybuchł skandal. To co było eksponowane w Brytyjskim Muzeum jako ogniwo pośrednie pomiędzy małpą , a człowiekiem okazało się zręcznym fałszerstwem. No i z wielkim hukiem, trzaskiem i wstydem usunięto tego Eoanthropusa Dawsoni z Brytyjskiego Muzeum.
Spotkanie w 1953 roku Towarzystwa Geologicznego, które ujawniło, że Czaszka człowieka z Piltdown to oszustwo.

piątek, 5 kwietnia 2013

Fałszerstwa ewolucjonistów -1Z pewnością wielu słyszało o tzw „Człowieku z Jawy” (Pithecanthropus).  
Pewien holenderski lekarz Eugene Dubois całkowicie zakochany w teorii ewolucji pojechał w 1887 roku na wyspę Jawę i tam postanowił odnaleźć „brakujące ogniwo” pomiedzy człowiekiem, a małpą. Znalazł tam w 1891 i 1892 roku szczątki jakiegoś praczłowieka. Była to górna część czaszki, kilka zębów i kości nóg.
Miał tylko pewien problem. On wiedział jedno, że jeżeli te znalezione kości pokaże ludziom, to naukowcy, którzy są zawsze wścibscy, zaczną badać i w końcu dojdą do prawdy. Wobec tego zrobił tylko odlewy gipsowe tych kości i powiedział: Jak chcecie to macie, ale oryginału nie pokażę. I trwało to tak prawie przez 30 lat. Na całym świecie człowieka z Jawy odtrąbiono jako niepodważalny dowód ewolucji człowieka. Podręczniki i czasopisma wypełnione były dziwacznymi rekonstrukcjami "Człowieka z Jawy", któremu nadano imponująco brzmiącą naukową nazwę pithecanthropus erectus (wyprostowany małpolud).  Aż dopiero w 1927 roku oficjalnie zmuszono go, żeby przedstawił te kości, które znalazł na Jawie. Kiedy je zbadano to okazało się to zwyczajnym fałszerstwem. Górna część czaszki należała do wymarłego gatunku małpy, a kości były ludzkie. Pod koniec życia E. Dubois wyrzekł się Pithecanthropusa. Przez 30 lat jednak wpajano ludziom ten rzekomy niepodważalny dowód ewolucji człowieka.

4. Jak znaleźć pokój w obecnym czasie?

Istnieje wiele okoliczności życia, że uciekamy. Co powoduje nasz największy stres? Jak stawić czoła niełatwej rzeczywistości? Posłuchajmy dr Dwighta Nelsona jak poradzić sobie z tymi problemami?
4. Jak znaleźć pokój w obecnym czasie?

czwartek, 4 kwietnia 2013

4. Współczesne dowody na katastrofizm przy górze St. Helens - Torfowe osady jeziora Spirit Lake

Torfowe osady jeziora Spirit Lake

Drzewo nie tylko może ulec skamienieniu, ale może się też zwęglić.


Ten kawałek wegla przypomina, że leśny materiał roślinny  i warstwy zdartej kory zabezpieczone są przez działanie gorąca i ciśnienia. Ogromne warstwy resztek roślinnych spowodowały odkładanie się węgla.


Typowy model narodzin wegla według ewolucjonistów - bagniste lasy.
Węgiel składa się z przemienionego materiału roślinnego i drzew. Ewolucjoniści zakładają, że materiał roślinny zgromadził sie bardzo wolno na ogromnych bagnistych obszarach. Osad został nazwany torfem. Ewolucjoniści zakładają, że potrzebne są  bardzo długie okresy czasu dla grubych osadów torfu. Więc aby zgromadzić i przypuszczalnie ukształtować węgiel potrzeba milionów lat.


Osuszone bagniste osady wzdłuż brzegu Nowej Anglii
Można zauważyć, że torf jest jednorodny. Drobnoziarnista struktura spowodowała przesiąkanie osadu przez korzenie. Węgiel często zawiera odkłady kory z wyraźnie szorstką strukturą.

Po czterech latach studiów pokładów wegla w Kentacky dr Steven Austin oświadczył, że węgiel tworzył się z kloców, które pływały razem jako mata. Zakładał, że kloce pływającej maty ocierają się o siebie, a nasiąkniete kawałki kory osadzają sie na dnie oceanu. Później osady torfu mogły być zagrzebane przez inny osad i ciśnienie i gorąco mogły przemienić je w węgiel. Model pływajacej maty był teoretycznym modelem przeprowadzonym eksperymentalnie w kilku naczyniach z wodą. Nie było do tej pory współczesnego przykładu pływajacej maty z pni drzew w czasie gdy dr Austin bronił swojej dysertacji na Uniwersytecie Penn State w 1979. Dopiero 10 miesięcy później góra St. Helens eksplodowała i utworzyła gigantyczną matę na jeziorze Spirit Lake.

Widok z powietrza na jezioro. Jeden miilon pływających pni drzew utworzył niezwykły osad w środowisku dna jeziora. Czy to jezioro może być modelem na powstanie wegla? Wielu kreacjonistów tak uważa.

Nurkowie z Instytutu Badań Stworzenia badają matę z pni drzew w jeziorze Spirit Lake. Zauważmy, że pnie drzew pozbawione są gałązek, czubków i korzeni. Gdzie one sie podziały?

To podwodne zdjęcie jeziornego pokładu. Pokazuje metrowej grubości odkład torfu, który zdominowany jest przez kawałki kory z drzew iglastych. Jeśli jakieś inne katastroficzne wydarzenie zagrzebałoby ten forf na dnie jeziora, wtedy osad przemieniłby się w węgiel. Węgiel kształtować się może z kawałków kory i drewna z korzeni i gałązek tak jak pokłady węgla w zachodnich Stanach USA jak i w Pd Polsce. Czy nie jest to świadectwo pierwszego stopnia formowania się węgla? Wielu kreacjonistów tak uważa.

wtorek, 2 kwietnia 2013

3. Dlaczego starożytne cywilizacje wyginęły?

Czy jesteśmy bliżej końca dzisiejszej naszej cywilizacji? Dr Dwight Nelson omawia 6 dowodów na to, że nasza cywilizacja upadnie. Czy jest to możliwe aby nasza cywilizacja stała teraz przed upadkiem. Spróbujmy zastanowić się razem z dr Dwightem Nelsonem nad tymi sześcioma dowodami.
3. Dlaczego starożytne cywilizacje wyginęły?

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Żyjace skamieliny 3


Jedną z najbardziej niesławnych "żywych skamielin" to skamielina ryby zwanej latimerią. Jeszcze nie tak dawno ewolucjoniści sądzili, że ta ryba wyszła na ląd i była przodkiem wszystkich zwierząt lądowych i ptaków i że wymarła 65 milionów lat temu. Ale kiedy rybacy wyciągnęli żywą rybę Latimerię z oceanu w pobliżu Madagaskaru to ewolucjoniści zauważyli, że nie jest to forma przejściowa (tzn ewolująca z morskiego stworzenia do lądowego) Latimeria wykorzystuje swoje silniejsze płetwy do poruszania się po zakamarkach i szczelinach głębokich skał oceanicznych, ale nigdy nie "chodzi" na dnie (nie mówiąc już o tym aby pojawiła się na ziemi). Jej płetwy były płetwami, nie na wpół wyewoluowanymi nogami. Gdy porównamy skamielinę Latimerii z żywymi okazami tej ryby to nie widać żadnych śladów ewolucji. Co więcej, rok po odkryciu żyjącej ryby, pewna pani biolog morski wedrowała przez targowisko rybne w Manado w Indonezji i rozpoznała złowioną latimerię, która leżała w koszyku. Ryba, która rzekomo wymarła 65 mln lat temu ma sie całkiem dobrze i pływa do dziś w oceanie. Można ją zobaczyć pływającą na filmie Tutaj Można też zobaczyć na filmie jak rybacy indonezyjscy ją wyłowili patrz tutaj