niedziela, 20 lipca 2014

13. BIBLIA NIEŚWIESKA I JAKUBA WUJKA - WYSTAWA BIBLII

GABLOTA 10

Dopiero później w 1599 roku ksiądz katolicki z zakonu Jezuitów Jakub Wujek przetłumaczył całe Pismo Święte na język Polski. Z tym, ze on tłumaczenia dokonał w roku 1596, ale hierarchia kościelna nie zgodziła się na wydanie. Dopiero po jego śmierci, a zmarł  w 1597 roku, czyli po dokonaniu już pełnego przekładu uczniowie Jakuba Wujka dokonali korekty, bo Wujek tłumaczył częściowo z hebrajskiego, a częściowo z greckiego, a zgodnie z kanonami soboru w Trydencie można było przełożyć tylko z Wulgaty. Kiedy jakub Wujek zmarł jego uczniowie skorygowali to z Wulgatą i dopiero po jego śmierci został ten tekst wydany. W tym zbiorze na wystawie jest tylko jedna karta tego oryginalnego wydania i to uratowaną z makulatury.
Interesującym zabytkiem przekładu Pisma Świętego na język Polski była biblia Nieświeska, albo biblia Budnego. Szymon Budny należał początkowo do kościoła Reformowanego, czyli Kalwińskiego, a później przyjął Arianizm. Arianie odegrali dość znamienną rolę w historii Polski. Byli pierwszymi ludźmi, którzy nie tylko zajmowali się sprawami religijnymi. Mieli inne spojrzenie na bóstwo Jezusa, Ducha Świętego, ale zajmowali się sprawami społecznymi. Byli to pierwsi ludzie w Polsce, którzy zwrócili uwagę, że ludzie z niższych warstw społecznych jak mieszczanie i chłopi, to tez ludzie, tak samo wartościowi jak szlachta i dlatego byli bardzo niepopularni w Polsce, ale dosyć duży to był ruch. Otóż dla potrzeb arian Polskich przetłumaczył on Pismo Święte i wydane zostało w Nieświeżu. Na marginesie mówiąc Szymon Budny jest ojcem literatury Białoruskiej. On wydał pierwszy podręcznik i pierwsze książki w języku białoruskim, a był Polakiem pochodzącym z rodziny szlacheckiej osiedlonej pod Lublinem, a później przez jakiś czas przebywał na Litwie i Białorusi, stąd też znał ten język i był ojcem tego języka.Inną próbą tłumaczenia na język Polski jest egzemplarz, który znajduje się w Bibliotece Narodowej a wydany został w Płocku. Jest to próba przekładu ewangelii Mateusza z 1551 roku (poniżej).W tej gablocie pokazany jest taki ciekawy egzemplarz  biblii w języku angielskim. To jest tzw. paralelna biblia w starych kolumnach. Przykład pięknej oprawy. Deska i tłoczona skóra na tej desce (poniżej).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz