czwartek, 16 lipca 2015

CZY DIAMENTY SĄ NAPRAWDĘ TAKIE STARE?


Jubilerzy czasem mówią swoim klientom, że diamenty leżą sobie spokojnie w ziemi przez setki milionów lat, jeszcze przed dinozaurami i tylko czekają aby dodać blasku pierścionkom, sygnetom, czy naszyjnikom. Brytyjskie Stowarzyszenie Jubilerów utrzymuje, że wszystkie naturalne diamenty istnieją od co najmniej 900 milionów lat z najstarszymi okazami pochodzącymi z 3,2 mld lat.

Świeże nieskamieniałe drewno zagrzebane w skale w której występują diamenty

Ostatnio takie drewno odkryto w Kanadzie wewnątrz tzw „rury kimberlitowej”. Kimberlit to skała wulkaniczna, która jest jednym z głównych źródeł diamentów i często jest utworzona w kształcie pionowej „rury” rozszerzone u góry podobnie jak pietruszka. „Rury” te mogą mieć setki metrów średnicy i mogą ciągnąć się w głąb płaszcza ziemi więcej niż 150 km.


 Tradycyjnie uważa się, że diamenty pochodzą z płaszcza ziemi. Są odbierane przez magmę podczas jej wybuchu na powierzchnię tworząc tzw „rurę”. Tak więc diamenty są starsze niż skała kimberlitowa.

Co ciekawe, drewno jest świeże, jeszcze nie skamieniałe i znajduje się je głębiej niż 300 metrów w skale zawierającej diamenty. Drewno znalazło się tam poprzez lokalne siły katastroficzne takie jak „rura kimberlitowa” poprzez szybki i gwałtowny proces.

Drewno prawie na pewno zagrzebane zostało podczas wybuchu w rurze kimberlitowej na powierzchnię ziemi. To drewno nie jest jedynym przypadkiem znalezionego świeżego drewna, ale znaleziono wiele innych kawałków drewna w takiej skale zawierającej diamenty.

Naukowcy potwierdzili „dziewiczy” i „wyjątkowy” stan niezmineralizowanego drewna głęboko w kimberlicie. Drewno jest całkowicie drewnem z prawdziwą celulozą jaka dzisiaj występuje. Oznacza to, że „starożytne” drewno wyciągnięte prosto ze skały pali się równie łatwo jak zwykłe drewno. Nawet nie zaczęło się przemieniać w węgiel, ale jest takie samo jak każdy inny kawałek drewna, który można znaleźć dzisiaj w lesie. Obecność takiego świeżego, nieskamieniałego drewna w skale kimberlit wyraźnie wskazuje, że ta skała absolutnie nie ma milionów lat!


Węgiel C-14 w diamencie powoduje problem

Świeccy naukowcy uważają, że skała kimberlit, w której znaleziono drewno, ma 53 miliony lat, a diamenty powstały same setki milionów lat wcześniej przed przemieszczeniem ich w „rurze” do powierzchni ziemi. Jest to ciekawy pomysł, ale podważa go pewien niesamowity dowód: Węgiel C-14 znajduje się w diamentach, który sprawia, że wiek setek milionów lat jest niemożliwy. A to dlatego, że okres półtrwania węgla C-14 (5730) wskazuje, że to spada poniżej poziomu detekcji rzędu 100 tysięcy lat. Tak więc wiek 53 milionów lat jest za wysoki jak na wiek diamentów.Drugi problem jest bardziej wyraźny, że jeśli skała kimberlit ma 53 miliony lat, to drewno powinno mieć taki sam wiek. A jak wiadomo celuloza rozkłada się bardzo szybko. To byłoby naprawdę czymś niezwykłym, aby drewno miało więcej niż kilka tysięcy lat!

Diamenty tworzą się szybko

Dzisiaj diamenty można wytworzyć sztucznie i mają one takie same właściwości jak naturalne. Są one wytwarzane dokładnie przez te same procesy temperatury, ciśnienia z tego samego materiału węglowego. Przy zastosowaniu odpowiednich maszyn i źródła energii i przy składniku węgla ludzie mogą wytworzyć diamenty w czasie jaki jest potrzebny do umycia samochodu.
Z tego wynika, że diamenty nie potrzebują milionów lat aby się utworzyć. Nie ma żadnych powodów, aby zakładać dłuższe powstawanie naturalnych diamentów niż te wytworzone przez człowieka. Jedynym powodem twierdzenia, że diamenty mają miliardy lat to filozoficzne zaangażowanie się milionów w miliardy lat. Świeccy naukowcy wierzą w takie długie wieki, ponieważ długie ramy czasowe są wymogiem wiary w ewolucję.

Nie tak stare

„Diamenty są wieczne” mówi sprytny marketingowy slogan wykorzystywany przez firmę górniczą wydobywania diamentów De Beer od 1940 roku. To powiedzenie stało się tak popularne, że przychodziła automatycznie myśl, że diamenty są niewyobrażalnie stare, ale przeczą temu dowody w świetle nowych odkryć.

Dowody świeżego drewna w skale zawierającej diamenty i węgiel C-14 znajdujący się w diamentach są zgodne z wiekiem naturalnych diamentów które są znacznie młodsze niż długie wieki jak twierdzą ewolucjoniści. Jest to zgodne z biblijnym wiekiem ziemi.